ABD yüksek öğretim sisteminin en çekici özelliklerinden biri, kapsadığı kurum türlerinin sayısı ve çeşitliliği ile sağladığı esnekliktir. Bu çeşitlilik, öğrencilere çeşitli akademik disiplinlerde uzmanlaşma ve hatta istihdam eğitimi alma seçenekleri sunar.

4,500’den fazla akredite kurum ABD’de ABD yüksek öğretimini oluşturmaktadır. Birçok ülkenin aksine, ABD yüksek öğretim kurumları merkezi olarak organize edilmez veya yönetilmez, ancak bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından ulusal veya bölgesel düzeyde akredite edilir.

 Çeşitli kurum türleri yüksek öğrenim dereceleri sunar. Örneğin liberal sanat kurumları, sanat, beşeri bilimler, diller ve sosyal ve fiziksel bilimlerde dersler vermektedir. Liberal sanat kurumlarının çoğunluğu özeldir. Özel kolejler ve üniversiteler, bağışlar, mezunlardan gelen hediyeler, araştırma hibeleri ve öğrenim ücretlerinin birleşimiyle finanse edilmektedir. Özel kolejler ve üniversiteler genellikle kamu kurumlarından daha küçüktür ve dini bir ilişkisi olabilir veya tek cinsiyetli okullar olabilir.

 Kominity kolejleri başka bir seçenektir ve öğrencileri bir lisans derecesi için çalışmalarına devam etmeleri veya hemen istihdam için mesleki beceriler edinmelerine yardımcı olmaları için iki yıllık ön lisans programları sunar. Aynı zamanda “devlet üniversiteleri” olarak da bilinen devlet kolejleri ve üniversiteler, bu devlet sakinlerine düşük maliyetli bir eğitim sağlamak için ABD devleti tarafından kurulmuş ve desteklenmiştir. Devlet üniversiteleri genellikle çok çeşitli çalışma alanlarındaki araştırma olanaklarına ve sınıflarına erişim sağlar. Bu üniversiteler çok büyük olma eğilimindedir ve genellikle özel üniversitelerden daha geniş bir öğrenci yelpazesini kabul eder. Her öğrencinin ilgisi, seçimini birçok olasılık arasında yönlendirebilir.

Kurum türünden bağımsız olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenciler genellikle aldıkları dersler için kredi kazanırlar ve bu krediler bir programın tamamlanmasına sayılır. Dersler genellikle lisans programının temelini oluşturmak için “temel” konu alanlarına ve bir konu alanında uzmanlaşma sağlamak için “ana” kurslara ayrılır. Öğrenciler ayrıca çok yönlü bir eğitim deneyimi için diğer ilgi alanlarını keşfetmek için “seçmeli” dersler alabilirler.

ABD akademik takvimi genellikle eylül ayından mayıs ayına kadar devam eder ve yarıyıllar olarak bilinen 16-18 haftalık iki akademik döneme ayrılabilir. Alternatif olarak, bazı okullar 10-12 hafta süren çeyrek ya da üç aylık bir sistemde çalışabilir. Mevcut ABD yüksek öğretim seçeneklerinin çeşitliliği ile, öğrenciler akademik, finansal ve kişisel gereksinimlerine uygun olanı bulacaklardır