• İNGİLTERE ÖĞRENCİ VİZESİ TÜRLERİ:
 • 3 farklı vize türü bulunuyor:
 • Kısa Dönem Öğrenci Vizesi
 • Uzun Dönem Öğrenci Vizesi
 • 1- 6 AYA KADAR (Öğrenci Ziyaretçi)
 • 6 ay veya daha kısa süre İngiltere‘de eğitim alacak kişilerin başvurduğu vize bu vizenin bitiminden sonra uzatılması mümkün değildir. Bu vizede öğrencilerin çalışma hakkı yoktur
 • İngiltere Vizesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport: Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli olmalıdır.
 • Eski Pasaportlar: Varsa eski pasaportlarınızın orjinalleri gerekmektedir.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Aile bilgilerini ve adres bilgisini içeren belge olmalıdır.
 • Uçak rezervasyonu
 • Konaklama Belgesi
 • Banka referans mektubu
 • Banka hesabına ait son 3 ayın hesap hareketleri
 • Tapular, Araç ruhsatları, Kira geliri gibi maddi durumu gösteren belgeler.
 •            Başvuru sahibine ya da sponsoruna ait maddi durum belgeleri
 • Şirkete ait ticaret odası kaydı / faaliyet belgesi
 • Şirkete ait vergi lehvası
 • Şirkete ait imza sirküleri
 • Şirkete ait ticari sicil gazetesi
 •       TIER 4 ÖĞRENCİ VİZESİ (UZUN DÖNEM ÖĞRENCİ VİZESİ)
 • Tier 4 vizesi İngiltere’de uzun dönem eğitim alacak öğrencilerin  başvurduğu vize türüdür. Bu vize türü İngiltere’de uzatılabilir.
 • Bir eğitim kurumundan gelen davetiye
 • Vize mektubunda yazan tüm belgeler orijinal belgeleri temin edilmelidir.
 • Yukarıdaki maddi durumu gösterir belgeler. Ayrıca hesapta veya sponsor hesabında bulunan paranın en az 28 gün boyunca hesapta durması gerekir.
 • Maddi durumu gösterir belgeler : Paranın minimum 28 gün boyunca hesabınızda bulunuyor olması zorunludur. Bu 28 günlük sürenin son günü başvurunuzu yaptığınız tarihi izleyen ilk 1 ay içerisinde olmalıdır.
 1. Bununla birlikte burada belirtildiği şekilde başvurunuzu destekleyen belgeleri sunmanız yine de zorunludur.
 • Londra :
  9 ay ve daha az ise : Kurs ücreti + kursun her takvim ayı için £800
  9 aydan fazla ise : İlk yılın kurs ücreti + ilk yılın masraflarını karşılamak için £7200
 • Londra dışı :
  9 ay ve daha az ise : Kurs ücreti + kursun her takvim ayı için £600
  9 aydan fazla ise : İlk yılın kurs ücreti + ilk yılın masraflarını karşılamak için £5400