Yurtdışı yaz okulu 7-18 yaş arası öğrencilerin dil eğitimi ne ilaveten kültürel aktiviteler içeren programlardır. Bu program için Amerika, İngiltere  ve Kanada özellikle tercih edilen ülkelerdir. Programlar ülkelere okullara göre farklılıklar göstermektedir .Öğrenciler dil becerilerini geliştirebilmekte ayrıca yeni kültürleri tanıma imkanı bulmaktadır.

 10-15 Kişilik sınıflarda farklı milletlerden öğrencilerle derse katılmaktadırlar. Ayrıca ilk gün katıldıkları sınavların neticelerine göre İngilizce seviyelerine uygun öğrencilerle ders almaktadırlar. Sınıflar belirlenirken öğrencilerin yaz durumları da göz önüne alınmaktadır.

Gene öğrenciler okullarda İngilizce eğitim deneyimleri yüksek olan kaliteli hocalardan ders alma imkanı bulacaktır.

 Yaz okullarının bir başka güzelliği öğrenciler. bulundukları ülkelerin ve bölgelerin tarihi ve turistik güzelliklerini görme fırsatı yakalayabilmektedirler. Gezilere ilaveten soysa aktiviteler  ve alışverişler de unutulmamaktadır.

 Konaklama seçenekleri tercihlere göre farklılıklar göstermektedir. Çalıştığımız okulların anlaşmalı olduğu güvenilir aile yanlarına ilaveten okulların yurt imkanları da bulunmaktadır.

 Gene gerek gurup halinde gerekse bireysel olarak programımıza katılan öğrencilere genel sağlık sigortası yapılmaktadır.